Conditiemeten

Om tot een gedegen meerjaren onderhoudsplan te komen, zal er eerst een nauwkeurige en objectieve inventarisatie plaats moeten vinden. Waarna vervolgens een conditiemeting kan plaats vinden. SafeConsult voert inspecties uit volgens verschillende conditiemeetsystematieken, waaronder de NEN 2767 en de RgdBOEI systematiek. De conditiemeetsystematiek NEN 2767 is een vastlegde meet- en registreermethode voor het conditiemeten van gebouwen, terreinen en installaties. Daarnaast voert SafeConsult ook RgdBOEI inspecties uit. De RgdBOEI inspectiesystematiek beoogt alle vormen van inspecties te integreren tot één systeem. Wanneer er een inventarisatie en conditiemeting heeft plaats gevonden kan er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden.

Nieuws

We hebben een nieuwe website!
Nieuwe website SafeConsult.

Lees verder

Referenties

Referenties van SafeConsult.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

SafeConsult
Tel.  073 544 20 06
info@safeconsult.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van SafeConsult.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van SafeConsult.

Lees verder