Overheid

Het vastgoed van overheden kent vele functies en vele gebruikers. Provincies, waterschappen, ministeries en andere overheden faciliteren een breed diensten- en voorzieningenpakket. SafeConsult heeft jarenlange ervaring met projecten voor de overheid. Enkele diverse overheidsinstanties waar wij onder meer voor hebben gewerkt zijn, het Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Defensie, Belastingdienst, Waterschap Scheldestromen etc.

Enkele opdrachtgevers:

  • Belastingdienst Apeldoorn
  • Defensie
  • Provincie Utrecht
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Waterschap Scheldestromen

Nieuws

We hebben een nieuwe website!
Nieuwe website SafeConsult.

Lees verder

Referenties

Referenties van SafeConsult.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

SafeConsult
Tel.  073 544 20 06
info@safeconsult.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van SafeConsult.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van SafeConsult.

Lees verder